Monday, 19/04/2021 - 09:24|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Phạm Hồ Quỳnh Trang
Trưởng phòng Phạm Hồ Quỳnh Trang
Giới tính Nữ
Điện thoại 0905 49 42 49
Email trangphq@danang.gov.vn;
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách