• :
 • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
 • Kiều Lê Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - THHC
  • Điện thoại:
   0779487706
  • Email:
   thuyklt@danang.gov.vn
 • Đặng Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ trưởng THCS
  • Điện thoại:
   0935 058 249
  • Email:
   Namd@danang.gov.vn
 • Phan Thị Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ chức cán bộ, THHC
  • Điện thoại:
   0913 334 456
  • Email:
   Tuyenpt1@danang.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - TT, Tổ trưởng TH
  • Điện thoại:
   0905036090
  • Email:
   vyntt3@danang.gov.vn;
 • Lê Thị Hiền Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - TH
  • Điện thoại:
   0905 995 311
  • Email:
   vanlth@danang.gov.vn;
 • Phan Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - MN
  • Điện thoại:
   0905 789 977
 • Đặng Trần Phú Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - CNTT, KĐCL
  • Điện thoại:
   0775456565
  • Email:
   phucdtp@danang.gov.vn
 • Đinh Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - KHTC
  • Điện thoại:
   0905 960 891
  • Email:
   thanhdt3@danang.gov.vn;
 • Phạm Hồ Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0905 49 42 49
  • Email:
   trangphq@danang.gov.vn;