Monday, 19/04/2021 - 11:00|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Đặng Năm
Chuyên viên - Tổ trưởng THCS Đặng Năm
Giới tính Nam
Điện thoại 0935 058 249
Email Namd@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn THCS