Monday, 19/04/2021 - 09:48|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Thanh
Chuyên viên - KHTC Đinh Thị Thanh
Giới tính Nữ
Điện thoại 0905 960 891
Email thanhdt3@danang.gov.vn;
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách