Monday, 19/04/2021 - 10:03|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Đỗ Trọng Hoàng Diệp
Văn thư Đỗ Trọng Hoàng Diệp
Giới tính Nữ
Điện thoại 0367258954
Email diepdth@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Văn thư - Lưu trữ