Thứ hai, 19/04/2021 - 09:02|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Minh Chi
Họ và tên Hồ Thị Minh Chi
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổng hợp hành chính
Điện thoại 0932473175
Email chihtm1@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Tổng hợp hành chính