Monday, 19/04/2021 - 11:10|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Kiều Lê Thanh Thủy
Chuyên viên - THHC Kiều Lê Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Điện thoại 0779487706
Email thuyklt@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Tổng hợp hành chính