Monday, 19/04/2021 - 09:58|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Đặng Trần Phú Phúc
Chuyên viên - CNTT, KĐCL Đặng Trần Phú Phúc
Giới tính Nam
Điện thoại 0775456565
Email phucdtp@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách