Monday, 19/04/2021 - 09:38|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy Vy
Chuyên viên - TT, Tổ trưởng TH Nguyễn Thị Thúy Vy
Giới tính Nữ
Điện thoại 0905036090
Email vyntt3@danang.gov.vn;
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách