Monday, 19/04/2021 - 11:04|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Tuyền
Chuyên viên - Tổ chức cán bộ, THHC Phan Thị Tuyền
Giới tính Nữ
Điện thoại 0913 334 456
Email Tuyenpt1@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách TCCB, THHC