• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Phần mềm SGK tin học lớp 6

Phần mềm SGK tin học lớp 6

Ngày đăng: (27/09/2019)   Lượt xem: 898
Tin học dành cho Trung học cơ sở là bộ 3 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 6, 7, 8 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. ...
Phần mềm SGK tin học lớp 8

Phần mềm SGK tin học lớp 8

Ngày đăng: (27/09/2019)   Lượt xem: 687
Tin học dành cho Trung học cơ sở là bộ 3 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 6, 7, 8 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. ...
Phần mềm SGK tin học lớp 9

Phần mềm SGK tin học lớp 9

Ngày đăng: (10/01/2014)   Lượt xem: 377
Tin học dành cho Trung học cơ sở là bộ 4 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 6, 7, 8, 9 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm ...
Phần mềm SGK tin học lớp 7

Phần mềm SGK tin học lớp 7

Ngày đăng: (10/01/2014)   Lượt xem: 360
Tin học dành cho Trung học cơ sở là bộ 3 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 6, 7, 8 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. ...