Công Khai Ngân Sách - Phòng GD&ĐT Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Trang nhất » TIN TỨC » Công Khai Ngân Sách

Dự toán ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang

Quyết toán ngân sách

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang

Quyết toán ngân sách

Công bố công khai quyết toán ngân sách quý 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang công bố công khai quyết toán ngân sách quý 4 năm 2018

Quyết toán ngân sách

Công bố công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang công bố công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2018

 

TIN MỚI NHẤT

Thiết kế giao diện và chịu trách nhiệm kỹ thuật: CNTT phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang | Email: hoanglv.dng@gmail.com

Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!