Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp huyện - Phòng GD&ĐT Hòa Vang - TP Đà Nẵng