Văn bản, Hướng dẫn chuyên môn - Phòng GD&ĐT Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Trang nhất » TIN TỨC » Văn bản, Hướng dẫn chuyên môn

Các văn bản thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Các văn bản thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Các văn bản thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018

Công văn Số 134/SGDĐT-CTrTT ngày 16/01/2018 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018 (trong tập tin đính kèm)

Các văn bản chuyên môn Tiểu học

Các văn bản chuyên môn Tiểu học

Các văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo đói với bậc Tiểu học:

Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 bậc Tiểu học

Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 bậc Tiểu học

Công văn số 400/PGDĐT-TH ngày 24/8/2015 của Phòng GD&ĐT về việc quy định kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 cấp tiểu học.

Tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016

Thông báo số 2499/TB-SGDĐT ngày 03/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016

ViOlympic 2014-2015

Văn bản chỉ đạo thi ViOlympic cấp huyện năm học 2014-2015

Kích vào từng đường link để tải về.

Văn bản

Các văn bản hướng dẫn đầu năm bậc THCS

Các văn bản hướng dẫn đầu năm bậc THCS năm học 2014-2015

Học sinh đến trường

Công văn vận động học sinh bỏ học trong hè tra lớp năm học 2014-2015

Năm học 2014-2015 đã bắt đầu tuần học thứ nhất, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều học sinh chưa ra lớp. Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 24–CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Nghị quyết 06 của huyện Ủy Hòa Vang về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ học sinh bỏ học. Phòng GD&Đt đã có văn bản số: 484/PGDĐT-THCS, ngày 19/8/2014 về việc phối hợp vận động học sinh bỏ học ra lớp đầu năm học 2014-2015.

Công văn 46 /KTKĐCLGD-KĐPT

Công văn 46 /KTKĐCLGD-KĐPT, ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học

Công văn 46 /KTKĐCLGD-KĐPT, ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Cv số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

PPCT

Phân phối chương trình các môn học bậc THCS

Phân phối chương trình thực hiện các môn học bậc THCS, thành phố Đà nẵng


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

TIN MỚI NHẤT

Thiết kế giao diện và chịu trách nhiệm kỹ thuật: CNTT phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang | Email: hoanglv.dng@gmail.com

Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!