THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 43 - 2014

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 43 - 2014
Chủ đề cuộc thi là “Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào” (Tiếng Anh: Write a letter describing how music can touch lives) Điều kiện dự thi là tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống ( Từ lớp 5 đến lớp 10 năm học 2013-2014) đều được dự thi;

  

Tác giả bài viết: Lê Văn Hoàng

Nguồn tin: Sưu tầm