Phần mềm PCGD-CMC - Phòng GD&ĐT Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Trang nhất » THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ » Phần mềm PCGD-CMC

Một số lưu ý khi nhập dữ liệu và ghi vào Phiếu điều tra ở phần mềm PCGD-CMC

Một số lưu ý khi nhập dữ liệu và ghi vào Phiếu điều tra ở phần mềm PCGD-CMC

Phần mềm PCGD-CMC

Tài liệu phục vụ tập huấn phần mềm PCGD-CMC huyện Hòa Vang

Ban chỉ đạo các xã và các tưuờng tải tài liệu tập huấn phấn mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ về máy nghiên cứu và thực hiện.

 

Thiết kế giao diện và chịu trách nhiệm kỹ thuật: CNTT phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang | Email: hoanglv.dng@gmail.com

Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!