Phần mềm phục vụ thiết kế bài giảng E-learning 2017 - Phòng GD&ĐT Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Thiết kế giao diện và chịu trách nhiệm kỹ thuật: CNTT phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang | Email: hoanglv.dng@gmail.com

Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!