Thứ sáu, 14/05/2021 - 07:45|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.
Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Thanh
Họ và tên Đinh Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên - KHTC
Điện thoại 0905 960 891
Email thanhdt3@danang.gov.vn;
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách