Thứ sáu, 14/05/2021 - 07:02|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG.

Thầy Nguyễn Thành Nhân giảng tại trường THCS Nguyễn Hồng Ánh - Kỹ năng ứng xử trong nhà trường và gia đình

Đây là video được ghi lại nhân dịp thầy Nguyễn Thành Nhân về trình bày các chuyên đề cho giáo viên và học sinh tại huyện Hòa Vang.